Over Sense of Self

Sense of Self staat voor bewustwording van zowel je kleine zelf (ego, persoonlijkheid) als je hoger Zelf (ziel of wezenlijke deel)

Sense of Self vertegenwoordigt het gegeven dat een ieder een wezenlijk deel (kern) heeft die onvoorwaardelijk aanwezig is en jou onvoorwaardelijk lief heeft. Liefde is en heelt.

Sense of Self werkt met de bewustwording dat thuis komen, via de weg naar binnen toe gaat. De weg naar het openen van je hart om dan te beseffen dat je Liefde bent.

Je persoonlijkheid of ego is grotendeels gevormd door socialisatie processen en karakter eigenschappen. Het heeft de neiging een eigen leven te leiden door zich te identificeren met aangeleerde gedragingen, angsten, emoties, mechanismen en patronen. Dit kan een prima leven opleveren totdat je merkt dat de bevrediging slechts tijdelijk is, je je leeg voelt en je voelt dat je behoefte hebt aan een diepere zingeving. Je ziel roept je en wacht geduldig en onvoorwaardelijk op je om je te herinneren aan wie je werkelijk bent. Hier contact mee maken is het innerlijk proces van Sense of Self. Vandaar uit kun je opnieuw kiezen wie je wilt zijn, kun je nieuw gedrag aanleren.