Supervisie

Vanuit de grondlegger van supervisie, Frans Siegers, (handboek supervisiekunde 2002) ben ik zo vrij geweest de belangrijkste kenmerken van supervisie kort samen te vatten. Supervisie is een specifieke didactische methodiek gericht op leren (beter) te functioneren in de uitoefening van een dienstverlenend beroep. Het betreft een integratieve manier van werken en een werkuitvoering op basis van relatieve zelfstandigheid. Supervisie veronderstelt een grondstructuur, waarin een directe koppeling tussen werksituatie en leer- c.q. supervisiesituatie gegeven is. Hierbij is er sprake van een regelmatige en frequente pendel tussen werk- en leersituatie.

Supervisie is een leersituatie die primair gericht is op leren door middel van reflectie.

De werkinbreng bij de twee wekelijks samenkomst, is materiaal om van te leren, als ook de hier en nu situatie tijdens de samenkomst met mij als supervisor. Ik ben ervaringsgericht opgeleid via het Kempler Instituut, wat inhoudt dat er ‘verborgen kennis’ schuilt in de ervaring die je tijdens leren op doet. Welke betekenis geef je daar aan en hoe ben je tot deze betekenis gekomen. De interpretaties van je ervaringen kunnen je dienen in je ontwikkeling maar soms ook tegenwerken, leren je betekenis te herzien en ontdekken wat het doet als je je comfort zone verlaat is de uitdaging. Denken, voelen, willen en handelen staan centraal.

We komen twee wekelijks samen, voor minimaal 10 keer, maximaal 15 keer, waarbij je voor iedere samenkomst een reflectieverslag en een werkinbreng gemaakt hebt. Je formuleert je eigen leerdoelen, ik spiegel je en verzorg een veilige maar ook directe leeromgeving zodat je je directe ervaringen ook kan benutten in je leerproces.

Ik ben LVSC geregistreerd, mijn nummer is :S13008

Je kan supervisie volgen, zowel individueel als in triade (met twee mensen) of in groepsverband (max. 4 mensen).

Ik heb veel ervaring als psycho sociaal hulpverlener, werkbegeleider in de thuisbegeleiding en teamcoach in de jeugdzorg. Ik heb daarbij ervaring als opleider videohometrainer en video interactie begeleider. Ik ben bekend met een brede doelgroep, zowel bij volwassenen als jeugd.